Scroll Top
Överlåtelse av autogiromedgivanden
Från och med december 2023 kommer vi att börja samarbeta med Billogram för +46 fakturering, det innebär att ditt autogiromedgivande överlåts till ett annat bankgiro och betalmottagare.
Information om överflytt av Autogiro

I december 2023 gör vi det enklare än någonsin för dig som vill ta emot och betala dina fakturor via nätet. Vi erbjuder då webbfaktura till de som önskar, där du får du en notis via SMS eller e-post, och med ett “klick” är du direkt i din faktura och kan lägga din betalning eller ställa frågor till oss direkt.

Det bästa av allt är att du inte behöver göra någonting alls, detta är endast information till dig om att vi kommer att flytta medgivandet inför dina kommande fakturor.

Ditt autogiromedgivande mot organisationsnummer 559253-7236 och bankgironummer 156-4772, Nordfin Capital III AB, kommer tidigast från och med 2023-12-28 att vara giltigt, men mot organisationsnummer 556801-7155 och bankgironummer 368-3059, Billogram AB.

Anledningen är att Billogram är vår nya faktura- och betalpartner och de kommer hjälpa oss med vår autogirohantering och tar över ansvar och befogenheter. Det är dock fortfarande +46 Sverige AB som är din kontakt vad gäller fakturafrågor.

Den tjänst du har avtalat om sedan tidigare är fortfarande densamma men betalningen kommer numera att gå till Billogram AB. Om du inte vill ha ett autogiromedgivande kopplat mot det nya organisationsnumret och bankgironumret, kan du säga upp ditt autogiromedgivande genom att kontakta oss, gå via din Internetbank eller via kontakt med din bank. Vid uppsägning av autogiromedgivande kommer eventuell skuld att kvarstå eftersom skulden inte regleras av medgivandet utan det endast avser hur betalning ska ske.

Med vänliga hälsningar,

+46 Kundcenter

Har du frågor är det samma kontaktvägar som tidigare:

Frågor
+46 Sverige AB
kundcenter@plus46.se
0770-25 25 25

Frågor?