Scroll Top

Support

Blanketter

Blanketter
Överlåtelse

En överlåtelse innebär att man överlåter ett helt avtal eller ett abonnemang till ett annat bolag eller person. För att en överlåtelse ska bli godkänd så krävs det att mottagande part blir godkänd via en kreditupplysning.

Genom att ta över ett abonnemang så följer samtliga avtalsvillkor och andra överenskommelser med.

Det går att överlåta abonnemang till enskild firma, men även privatperson via personnummer. Samma överlåtelseblankett används.

Generellt hänvisar vi privatpersoner att beställa abonnemang hos vårt privata varumärke Tellus Mobil, se tellusmobil.se/handla

En överlåtelse kostar 250 kr exklusive moms och debiteras tillträdande kund.

Det kan bero på att tillträdande part inte blir godkänd via vår kreditbedömning. Det kan även föreligga skulder på ett abonnemang som kan komma att behöva redas ut innan en överlåtelse godkänns.

För mer information till varför er överlåtelse har blivit nekad hänvisar vi er till vårt kundcenter via telefon eller mail.

Autogiro

Frågor om autogiro behandlas i avsnittet Faktura.

Personfullmakt

En personfullmakt är en fullmakt som en kund kan ge annan part för att få ut information om eller göra ändringar på befintliga avtal eller abonnemang.

I vissa fall godkänner vi även att man kan teckna nya abonnemang och tjänster hos oss, men normalt godkänns endast firmatecknare.

För att kunna agera åt en annan part så behöver vi få en bekräftelse av den part som ska stå skriven på ett avtal och bli fakturerad för tjänster. Det här gör vi för att motverka ID-kapning och/eller att avtal skrivs på utan avsikt.

En fullmakt är giltig så länge som det framgår av fullmakten, normalt till ett visst datum eller till att den återkallas. Dra tillbaka en fullmakt görs vanligen av den som ger fullmakt till annan part.

+46 godkänner i allmänhet fullmakter som inkommer, men kan neka en fullmakt om vi anser att den inte uppfyller kraven för en korrekt skriven fullmakt.