Scroll Top
Prislista

Generell prislista för våra abonnemang och tjänster. Gällande från 2022-10-06.

Innehåll
Rörligt, Mini, Mobil, Affärspaket, Surf-SIM, Kontoret
Abonnemang
Samtalsminuter
Öppningsavgifter
SMS
MMS
+46 Rörligt
0,59 kr/min
0,59 kr/samtal
0,99 kr/SMS
2,99 kr/MMS
+46 Fastpris Mini
0 kr/min(1)
0 kr/samtal(1)
0 kr/SMS(2)
2,99 kr/MMS
+46 Mobil
0 kr/min(3)
0 kr/samtal(3)
0 kr/SMS(4)
0 kr/MMS(4)
+46 Affärspaket(5)
0 kr/min(3)
0 kr/samtal(3)
0 kr/SMS(4)
0 kr/MMS(4)
+46 Surf-SIM
Ej möjligt
Ej möjligt
Ej möjligt
Ej möjligt
+46 Kontoret
0,59 kr/min
0,59 kr/samtal
Ej möjligt
Ej möjligt
(1) Det ingår (per månad) 1000 samtalsminuter. Öppningsavgifter dras av potten som en samtalsminut. Gällande för: Från besökt EU/EES-land till Sverige, från besökt EU/EES-land till annat EU/EES-land, samtal inom Sverige till svenska telefonnummer och inom besökt EU/EES-land. Övriga destinationer, exempelvis betalsamtal till betalnummer och nummerupplysning, utlandsdestinationer och trafik i utlandet som ej är inom EU/EES ingår ej och kan ha avvikande pris. Betalsamtal och samtal med särskild taxa ingår inte. Samtal från Sverige till EU/EES-land ingår ej i potten och behandlas i separat prislista. Överskridande trafik efter potten debiteras med 0,99 kr per minut och 0,99 kr per öppning.
(2) Det ingår (per månad) 1000 SMS. Gällande för: Från besökt EU/EES-land till Sverige, från besökt EU/EES-land till annat EU/EES-land, SMS inom Sverige till svenska telefonnummer och inom besökt EU/EES-land. Övriga destinationer, såsom utlandsdestinationer och trafik i utlandet som ej är inom EU/EES ingår ej och kan ha avvikande pris. Betal-SMS med särskild taxa ingår inte. SMS från Sverige till EU/EES-land ingår inte i potten och behandlas i separat prislista. Överskridande trafik efter potten debiteras med 0,99 kr per SMS.
(3) Det ingår (per månad) 10000 samtalsminuter. Öppningsavgifter dras av potten som en samtalsminut. Gällande för: Från besökt EU/EES-land till Sverige, från besökt EU/EES-land till annat EU/EES-land, samtal inom Sverige till svenska telefonnummer och inom besökt EU/EES-land. Övriga destinationer, exempelvis betalsamtal till betalnummer och nummerupplysning, utlandsdestinationer och trafik i utlandet som ej är inom EU/EES ingår ej och kan ha avvikande pris. Betalsamtal och samtal med särskild taxa ingår inte. Samtal från Sverige till EU/EES-land ingår ej i potten och behandlas i separat prislista. Överskridande trafik efter potten debiteras med 0,99 kr per minut och 0,99 kr per öppning.
(4) Det ingår (per månad) 10000 SMS/MMS. Gällande för: Från besökt EU/EES-land till Sverige, från besökt EU/EES-land till annat EU/EES-land, SMS/MMS inom Sverige till svenska telefonnummer och inom besökt EU/EES-land. Övriga destinationer, såsom utlandsdestinationer och trafik i utlandet som ej är inom EU/EES ingår ej och kan ha avvikande pris. Betal-SMS med särskild taxa ingår inte. SMS/MMS från Sverige till EU/EES-land ingår inte i potten och behandlas i separat prislista. Överskridande trafik efter potten debiteras med 0,99 kr per SMS/MMS.
(5) +46 Affärspaket är en paketlösning innehållande +46 Mobil med tilläggstjänster +Secure och +Upplysning. Tilläggstjänsterna specificeras ej på fakturan.
Prisplan och datamängd
Rörligt, Mini, Mobil, Affärspaket, Surf-SIM, Kontoret
Prisplan
Pris (1)
Data
Data inom EU (2)
+46 Rörligt
79 kr/mån (3)
1 GB
1 GB
+46 Fastpris Mini 2 GB
149 kr/mån
2 GB
2 GB
+46 Fastpris Mini 10 GB
199 kr/mån
10 GB
10 GB
+46 Fastpris Mini 100 GB
299 kr/mån
100 GB
20 GB
+46 Mobil 5 GB
269 kr/mån
5 GB
5 GB
+46 Mobil 10 GB
299 kr/mån
10 GB
10 GB
+46 Mobil 50 GB
379 kr/mån
50 GB
20 GB
+46 Mobil Obegränsat
469 kr/mån
Obegränsat
20 GB
+46 Affärspaket 5 GB
369 kr/mån
5 GB
5 GB
+46 Affärspaket 10 GB
319 kr/mån
10 GB
10 GB
+46 Affärspaket 50 GB
479 kr/mån
50 GB
20 GB
+46 Affärspaket Obegränsat
569 kr/mån
Obegränsat
20 GB
+46 Surf-SIM 10 GB
179 kr/mån
10 GB
10 GB
+46 Surf-SIM 50 GB
249 kr/mån
50 GB
20 GB
+46 Surf-SIM 100 GB
349 kr/mån
100 GB
20 GB
+46 IoT/M2M (4)
35 kr/mån
300 MB
+46 Kontoret
199 kr/mån
(1) Priserna är beräknade utifrån +46 Sverige ABs standardavtal med en bindningstidsrabatt. Bindningstidsrabatten för 24 och 36 månader är 30 kr respektive 50 kr. Abonnemang kan tecknas utan bindningstid och således utan bindningstidsrabatt. Prisplanerna kan variera vid fall av a) kampanjer och rabatter, b) goodwill, c) överenskommelse med +46 Sverige AB, d) ramavtal. +46 Sverige AB reserverar sig för ev. andra anledningar, till variation i prisplan med samma innehåll och datamängd, ej nämnda i detta avsnitt.
(2) +46 tillämpar en fair usage policy (“FUP”) vid roaming inom EU/EES. Enligt +46 FUP får abonnemang användas som mest 90 dagar per kalender-år i EU/EES. Åtgärder vid användning längre än 90 dagar regleras i +46 Sverige ABs allmänna villkor.
(3) Fast telefon med SIM-kortsfunktionalitet ingår i priset. Prisklass på enheten kan variera utifrån tillgänglighet på marknaden.
(4) Surfmängden som ingår i IoT/M2M-kort går inte att öka.
+Tjänster
Tilläggstjänster
Tjänst
Pris
Bindningstid
+Fastnummer
129 kr/mån
36 månader
+Secure
0 kr/mån (1)
0 månader
+Upplysning
0 kr/mån (1)
0 månader
+Utlandssamtal EU
49 kr/mån
0 månader
Säkert Nummer
0 kr/mån (2)
0 månader
(1) Priset avser första 3 månaderna, därefter 79 kr/mån.
(2) Priset avser första 3 månaderna, därefter 29  kr/mån.
Växel
+46 Växel
Tjänst
Pris
Engångsavgift
+46 Växel (1)
349 kr/mån
5000 kr
+46 Licens (2)
99 kr/mån
0 kr
(1) I priset ingår Växelnummer, Välkomstmeddelande, Schemalagda öppettider och Svarsgrupp med kösystem med tre samtidiga handläggare. +46 Växel erbjuds med bindningstid om minst 36 månader. Växellösningar med kortare bindningstid kan förekomma. Pris för en sådan lösning kan variera i både månadsavgifter och engångskostnader.
(2) I priset ingår Samtalskoppling, Hänvisning av aktivitetsstatus/närvaro, Visuell röstbrevlåda, Mobilapp, Samtalsinspelning och Eget fastnummer. +46 Licens erbjuds med bindningstid om minst 36 månader. Licenser med kortare bindningstid kan förekomma. Pris för en sådan tjänst kan variera i månadsavgift.
Tillval +46 Växel
Tillval
Pris
Menyval (1)
199 kr/mån
Extra växelnummer/externt nummer
149 kr/mån
Extra Svarsgrupp (3 st samtidiga inloggningar)
149 kr/mån
Gruppbrevlåda
149 kr/mån
Chatt
99 kr/mån
Extra inlogg Svarsgrupp
49 kr/mån
(1) Priset avser 1 st menyval med upp till 12 knappval (0-9, # och *). Knappval kan styras till person, svarsgrupp, gruppbrevlåda, externt nummer, annat menyval.
Tillval +46 Licens
Tillval
Pris
Samtalsinspelning (1)
129 kr/mån
Softphone
49 kr/mån
(1) Samtalsinspelning som tillval är en inspelning som ger möjlighet att a) spela in alla samtal automatiskt och b) spela in on-hook. On-hook-recording innebär retroaktiv inspelning av ett samtal från det att inspelningen manuellt startas. Manuell samtalsinspelning från start till stopp kan göras utan extra kostnad direkt i mobilappen eller softphone.
+46 Körjournaler
Tjänst
Pris
Bindningstid
+46 Körjournal (1)
199 kr/mån
36 månader
+46 Körjournal Storkund (1)
129 kr/mån
36 månader
(1) OBD2-enhet ingår i priset.